logo

İstanbul Bayrampaşa İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İstanbul Bayrampaşa A B C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu 

İstanbul Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı kursu, çalışma alanlarının daha güvenli ve sağlıklı olması için görev yapan İSG uzmanlarının yetiştirilmesini hedefler. Buradaki kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık ve yetkinlik kazanmaları için kapsamlı eğitimler verilir. Yazımızın devamında İstanbul Bayrampaşa iş güvenliği eğitimi ile ilgili merak edilen detaylar yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İş sağlığı ve güvenliği veya kısaca İSG, çalışan sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen faaliyetlerdir. Geçmişte üretimden tarıma varıncaya kadar tüm alanlarda bireysellik ön plandayken, endüstrileşme ile birlikte bu durum değişmiştir. Geçmişte yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları sınırlı sayıda olurken, sanayileşme ile birlikte iş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan çalışan sayısı artmıştır.

Çalışanların sağlıkları ve güvenlikleri ile ilgili risklerin ve tehlikelerin önemli boyutlara çıkması ile birlikte bu alanda yasal düzenleme yapılması zorunlu olmuştur. İlk yasal düzenlemelerin ardından iş sağlığı ve güvenliği doğmuş ve daha sonraki süreçlerde ise bu alanda ciddi değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır.

Ülkeler, çalışan güvenliğine ilişkin risk ve tehditlere göre bu düzenlemeleri şekillendirmişlerdir. Bütün bunların sonucunda ise işlerin nasıl yapılacağı, hangi güvenlik önlemlerinin alınacağı, güvenlikle ilgili hangi profesyonellerin göreve alacağı gibi hususlar netleşmiştir. İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği gibi meslekler bu şekilde ortaya çıkmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

Bayrampaşa iş güvenliği alanındaki güvenlik ve sağlık ihtiyaçları için farklı profesyoneller görev yapar. İş güvenliği uzmanlığı da İSG alanında görev yapan profesyonel mesleklerden biridir. Söz konusu uzmanların temel amacı, çalışanları meslek hastalıkları ve iş kazalarından korumaktır.

Ülkemizde 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İSG Kanunu sonrasında yaygın şekilde ihtiyaç duyulan iş güvenliği uzmanlığı, farklı görev ve yetkilere sahiptir. Bayrampaşa İSG alanında görev yapan bu uzmanların görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Risk analizi yapmak
 • İş yerindeki tehlike ve riskleri belirlemek
 • Risklere ve tehlikelere neden olan unsurların güvenli olanlarla değiştirilmesini sağlamak
 • Tehlikeye ve riske neden olan unsurun değiştirilememesi durumunda gerekli tedbirlerin alınması için işverene bilgi vermek
 • Çalışanların iş güvenliği bilinci kazanmasına katkı vermek
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek

Bu görev ve sorumlulukların haricinde ilgili uzmanlara bazı önemli yetkiler de verilmiştir. İSG uzmanları, bağımsız şekilde çalışma yetkisine sahiptir. Görevleri gereği işverenlerin istemeyeceği işlemler yapabilir. Bu tür işlemlerden dolayı işten çıkarılamazlar ya da hak kısıtlamasına uğratılamazlar.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı, son yılların trend ve popüler meslekleri arasında yer alır. Çalışma şartlarından iş imkanlarına, maaşlardan kariyer fırsatlarına kadar birçok olumlu yanı olan bu mesleği yapabilmek için adayların İSG sertifikasına sahip olması gerekir. Bu sertifika ise Bayrampaşa iş güvenliği eğitimi ile alınır. Fakat isteyen herkesin bu eğitimi alması mümkün değildir.

Bayrampaşa İSG kursu için adayların sağlaması gereken bazı önemli şartlar vardır. İSG alanının son derece hassas olması nedeniyle adayların aşağıdaki bölümlerin birinden mezun olması istenir:

 • Mimarlık fakültesi
 • Mühendislik fakültesi
 • Teknik öğretmenlik
 • Ön lisans İSG (2 yıllık)
 • Fen edebiyat fakültesi (kimya, biyoloji ya da fizik)

Burada ifade edilen bölümlerden mezun olanlar, bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan eğitim alarak iş güvenliği uzmanı olabilir.

Bayrampaşa İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nedir?

Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, adından da anlaşılacağı üzere İSG uzmanı olmak isteyenlere yönelik olarak verilen bir eğitimdir. 6331 sayılı İSG Kanunu ile birlikte işletmelerin iş güvenliği uzmanı istihdam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bir anda ortaya çıkan yüksek ihtiyaç için herhangi bir lisans veya ön lisans programı olmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı kurumları İSG uzmanı yetiştirilmesi konusu yetkilendirmiştir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumların verdiği Bayrampaşa İSG eğitimi ile halen iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi devam etmektedir. Bu alanda görev yapmak isteyenlerin almış olduğu bu eğitimlerin içeriği, süresi, veriliş şekli ve diğer tüm detayları bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet şartını sağlayan adaylar burada aldıkları eğitimler ile Bayrampaşa iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmakta ve görev yapacak hale gelmektedir. Mesleki bilgi ve becerilerin tam olarak kazanılması için adayların bu süreçte mutlaka kaliteli eğitim veren kurumları tercih etmesi gerekir.

Bayrampaşa İş Güvenliği Kursu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bayrampaşa İSG kursu, sadece bakanlıkça yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Bu kurslar resmi olarak da geçerlidir ve kursiyerlerin e-devletlerinde görülür. Ayrıca alınan bu eğitimler, adayların ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına girmelerine de imkan verir.

Eğitim süreçleri son derece ciddidir ve kursiyerlerin gerekli bilgi ve becerileri öğrenmelerine odaklanılır. Eğitimlere dair diğer detaylar şu şekildedir:

 • Eğitimler 220 saatte tamamlanır.
 • Eğitimlere katılım zorunludur ve devamsızlık hakkı 6 saattir.
 • Devamsızlık sınırı aşanların eğitimleri iptal edilir.
 • Toplam eğitim süresinin 90 saati uzaktan eğitim şeklindedir. Kursiyerler, kameralarını açarak canlı derse katılırlar.
 • İkinci 90 saatlik bölüm ise sınıf ortamında ve yüz yüze olarak yapılır.
 • Son 40 saatlik bölüm, stajdır. Stajın tamamlanmaması durumunda kursiyerler eğitim almamış kabul edilir.

Buradaki temel hususlar tüm eğitimler için geçerlidir. Bakanlık tarafından Bayrampaşa İSG eğitimi ile ilgili belirlenmiş olan esas ve usuller bu şekildedir.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı için adayların ilk olarak istenen şartları sağlamalıdır. Söz konusu şartları sağlayan adayların bakanlığın yetkilendirmiş olduğu bir kurumun açtığı Bayrampaşa İSG kursu üzerinden eğitim alması gerekir.

Kurslardaki eğitimler tehlike sınıfları dikkate alınarak verilir. İlk defa iş güvenliği uzmanı olacak kişiler C sınıfı İSG eğitimi alırken, yükselmek isteyen İSG uzmanları ise B veya A sınıfı İSG eğitimi alır.

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı arasında kademeli geçiş vardır. İlk defa İSG uzmanı olacak kişiler C sınıfı eğitimleri, C sınıfı İSG uzmanıyken B sınıfı uzman olmak isteyenler ise B sınıfı İSG eğitimi alır. B sınıfı İSG uzmanı olan ve A sınıfına geçmek isteyenler ise A sınıfı İSG eğitimi almaktadır.

Eğitimlerin sonunda adaylar ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına girmek zorundadır. İş güvenliği uzmanlığı sertifikası olmak için adayların mutlaka bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alması gerekir. Söz konusu sınavda 50 soru vardır ve her bir soru 2 puandır. Yanlışlar doğruyu götürmemektedir. Kaliteli bir eğitim sayesinde bu sınav çok rahat bir şekilde geçilebilir.

Sınavda başarılı olanlar sertifika süreci ile ilgili resmi işlemleri tamamladıktan sonra iş güvenliği uzmanlığına başlayabilirler. Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ile başlayan süreç böylece tamamlanmış olacaktır.

Bayrampaşa İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Fiyatları

Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı eğitimi fiyatları, her dönem yakından takip edilir. Bu alanda uzmanlık kazanmak ve meslek sahibi olmak isteyenlerce merak edilir. Bayrampaşa İSG eğitimi fiyatları, dönemsel etkiler ve enflasyon başta olmak üzere farklı unsurlardan etkilenir. Dolayısıyla fiyatların değişme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı kursu fiyatları şu şekildedir:

 • A sınıfı İSG Eğitimi Fiyatı: 15.000 TL
 • B sınıfı İSG Eğitimi Fiyatı: 12.000 TL
 • C sınıfı İSG Eğitimi Fiyatı: 10.000 TL

Eğitim veren kurum seçiminde fiyatlara değil, eğitim kalitesine öncelik verilmelidir. Kurum olarak uzun zamandır bu alanda faaliyet gösteriyor ve eğitim kalitesinden ödün vermeden fiyat avantajları sağlıyoruz. İş güvenliği uzmanı olmak istiyor ve gerekli şartları sağlıyorsanız, kurumumuzu tercih edebilirsiniz. Bayrampaşa iş güvenliği uzmanlığı kursu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.


 
İletişim